F-25 / R-25

Storleken gör att denna kan installeras i väldigt många olika miljöer, ute i matvarubutiker i nästa alla utrymmen, men även i aircon miljöer. Används direkt i s.k. split unit aircons i tropiska länder.

Model- R används i utrymmen där det finns etylenproblematik i kombination med kondensbildning. Exempelvis grönsaks- och frukt kylar.
Model- F fokuserar på att sänka luftfuktigheten i kylutrymmen.

F-25
Mått: 477x134x20 mm
Vikt: c:a 1,4 kg
Kapacitet: 2,5 cbm luftvolym

R-25
Mått: 260x134x20 mm
Vikt: c:a 0,8 kg
Kapacitet: 5,0 cbm luftvolym