Nästa generation av kyllösningar som hjälper ditt företag att minska energi- och matsvinnet.

What we offer

10—30%
Energibesparing

Vi fixar en energibesparing på elen för frysarna och kylarna

25—50%
Minskade personal- och driftkostnader

Vi tar bort problemen med frysarna & kylarna och då också kostnaderna för personal och drift.

25—50%
Minskade kylteknikertimmar

Vi kan halvera antalet kylteknikertimmar.

30—50%
Mindre svinn

Vi fördubblar hållbarheten på frukt, grönt, blommor & växter.

Hur det fungerar

CoolSavers mineraler manipulerar vattenmolekyler och ändrar polariteten hos vattenmolekyler samt tar bort luftburna föroreningar i kylskåp, frysar och andra kylenheter och luftkonditionerade kommersiella och offentliga byggnader, vilket resulterar i betydande energibesparingar och många andra fördelar. CoolSavers mineraler är 100% naturliga och ofarliga för såväl människor som djur.

–01

CoolSaver gör en analys hos klienten för att identifiera problem och potentiella förbättringsområden. Dataloggers installeras i ett lämpligt område för att registrera ett före-resultat på kundens anläggning.

–02

Efter cirka två veckor utvärderar vi resultaten med kunden och föreslår en optimering. Vi implementerar sedan vår lösning och startar den andra mätningen med panelerna installerade för att få ett efter-resultat.

–03

Efter-resultatet analyseras när lösningen har varit implementerad i två veckor. Här får vi fram vilket resultat vi lyckats uppnå hos kunden samt genomför eventuella korrigeringar vid behov för att säkra bästa möjliga resultatet.

–04

CoolSavers lösning är nu implementerad och arbetar aktivt med att både spara pengar och underlätta för kundens vardagliga drift. Vi fortsätter att övervaka data och följer kontinuerligt upp med kund.

Certifierade av statens provningsanstalt (RISE)

Oberoende tester gjorda vid statens provningsanstalt gjordes för att testa hur stor energibesparing CoolSavers lösning har samt hur mycket etylengas man kunde minska. Testerna utfördes i kontrollerad miljö och påvisade en energibesparing om 27% och en minskning av etylengasen där hållbarheten av frukt och grönt ökade markant.

Referenser

McDonald's Tumba

”Personalen vittnar om att nedkylningen går mycket snabbare nu. Det bildas heller inte så mycket frost på kylelementen i kylrummen längre då luften inte kondenserar. Miljön känns säkrare att arbeta i och borttagning av is är inte längre en del av personalens rutiner."

CoolSaver gjorde en Installation hos Kuljeet Singh i McDonalds Tumba i December 2017.  Kljeets problem innan installationen var isbildning i frysrummet vilket resulterade i en stor problematik för personalen som varje vecka behövde skrapa bort överflödig is och snö bildning. Även den allmänna miljön i frysrummet var påfrestande och förpackningar blev blöta och soggiga. Detta kostade dem mycket tid och pengar samt höga energikostnader då kylaggregaten behövde jobba på högvarv. Efter CoolSavers produkter installerats så försvann alla problem med isbildning i taket vilket resulterade i betydligt minskade personaltimmar, driftproblem, soggiga förpackningar och en ansenlig energibesparing. 

Genom att erbjuda McDonalds en hållbar och grön arbetsmiljö har CoolSaver fått äran att göra installationer i över hälften av alla McDonalds i Sverige.

 

Coop Sverige

“Arbetet underlättade med CoolSaver tack vare att vi fick bort is problematiken i frysrummet och slapp lägga tid på att skrapa bort is. Denna tid kan vi nu istället lägga där det behövs, ute i butiken.”

Jimmy Lidström, regionchef var en av flera som var inblandade i installationen för Coop Norrbotten. I frysrummen hade man stor is problematik som påverkade både frysarnas effekt, energieffektivitet samt arbetsmiljön miljön. Efter CoolSavers installation försvann all isbildning, frysarna blev mer effektiva, arbetsmiljön  förbättrades samt att butiken fick energibesparing på sin kylan. Tidigare behövde man även kontinuerligt skrapa is i dessa utrymmen, ett mycket tidskrävande jobb. Denna tid kunde dom nu istället lägga ute i butik med sina kunder.

CoolSaver har i dagsläget installationer i flertalet Coop butiker runt om i Sverige. Vi är med och bidrar till deras gröna image och interna mål att vara Sveriges grönaste matkedja. 

Stay Cool Kylservice

“Sedan vi började installera CoolSaver hos våra kunder har vi kunnat minska behovet av akutservice samt fått bättre klimat i kyl och frys anläggningarna.”

Per Johansson driver kylfirman Stay Cool uppe i Härnösand och har under flera år rekommenderat samt använt CoolSavers produkter ute hos sina kunder. Stor del av Pers jobb har tidigare varit att åka ut på akututryckningar på grund av fryshaveri i samband med isbildning. Detta gjorde att hans vardagliga arbete blev svårt att planera och kunderna var irriterade på de driftstörningar som uppstod. CoolSavers lösning motverkar isbildning genom att sänka luftfuktigheten i kundernas kylar och frysar vilket gjorde att dessa akutjobb kunde motverkas. 

CoolSaver arbetar nära tillsammans med olika kylfirmor för att kunna underlätta deras arbete, men framförallt för att hjälpa kundens kund. Tillsammans så bidrar vi till en mer hållbar & miljövänlig verksamhets kedja.

Sjöfartsverkets Isbrytare, Luleå

"Isbrytare på långa expeditioner till Nordpoolen. 2-3 gånger längre livslängd för grönsakerna"

Isbrytarna FREJ, och de andra isbrytarna i Luleå är borta under långa perioder till bland annat Nordpoolen på expeditioner. Under dessa långa resor är besättningen ombord beroende av att hålla sina grönsaker & frukter fräscha så länge som möjligt. CoolSavers produkter som tar bort ethylene gasen som alstras ur grönsakerna & frukten har gjort att besättningen haft 2-3 gånger längre hållbarhet för sina varor. Detta är en nödvändighet när de är ute på sina lång och utmanande expeditioner.

Besättningen vittnar även om att nedkylningen går mycket snabbare nu i kylrummen. Det bildas heller inte så mycket frost på kylelementen i kylrummen längre då luften inte kondenserar vilket gör att man kan dra ner antalet avfrostningar och spara energi.

Beräkna din besparing

Steg 1

Fyll i dina befintliga kostnader. Du behöver inte ange exakta siffror om du är osäker.

Steg 2

Din beräknade besparing per år visas nedan

Steg 3

Kontakta oss för vidare rådgivning

Din kostnad: :-

Din besparing: :-