CoolSaver ingår ramavtal med McDonald’s Sverige.

Detta möjliggör grön kyla, mindre isbildning och minskat servicebehov i alla svenska restauranger

CoolSaver använder sig av en unik teknologi med 100% naturliga mineraler som påverkar vattenmolekylerna och på så sätt förhindrar att fukt och kondens bildas innan det ackumuleras till is.

CoolSaver är ett svenskt GreenTech-företag med rötter i Norrland och har idag levererat mer än 100 000 produkter över hela världen. Företaget har en enastående teknik som tar bort kondens, eller förhindrar kondens, vilket leder till energieffektivitet och motverkar matsvinn. Detta är två aktuella globala mål som många företag arbetar mot, särskilt inom dagligvaruhandeln & restaurangbranschen.

“Vi på McDonalds i Sverige har haft ett långt samarbete med CoolSaver, där flera restauranger har installerat utrustning från CoolSaver. Vi kan se att dessa installationer har en positiv effekt på den operativa verksamheten och även bidrar till lägre energiförbrukning. Av denna anledning har ett ramavtal tecknats som alla franchisetagare i Sverige kan ansluta sig till”- David Preis Equipment Manager McDonald’s Sweden

Unik teknik som använder naturliga mineraler

Luftens syre- och väteatomer bildar normalt gasformigt vatten som i samband med

temperaturväxlingar från högre till lägre temperatur, kopplas ihop och då bildas fukt i form av kondensvatten. Vad som händer i våra paneler är en molekylär filtrering av luften? De enskilda gasformiga vattenmolekylerna förhindras, genom kontakten med mineralerna i Coolsaver-panelen, från att länka samman och växla aggregationstillstånd.

Mineralerna påverkar alltså vattenmolekylerna och förhindrar därmed att fukt och kondens bildas innan det ackumuleras till is. Detta förlänger också utrustningens livslängd. Tekniken är direkt användbar för alla former av kylmiljöer som kyl, frys och luftkonditionering.

“Flera stora aktörer har de senaste åren kunnat se hur minskad kondens påverkat verksamheten positivt, där optimerad kylförvaring ger en bättre arbetsmiljö med minskade driftskostnader inklusive elförbrukning. Vi är såklart väldigt glada över att även ha detta förtroende från McDonald’s. För oss är detta samarbete ett stort steg i vår GreenTech-resa. CoolSaver är lätt att installera och vi gör det genom ett kylföretag.” – Thomas Nordgren, VD CoolSaver

Hållbarhetsarbete

McDonalds är en aktör som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och deras genomslag är stort då de är Sveriges största restaurangkedja. Med CoolSaver-produkten kommer McDonald’s att fortsätta resan mot en grönare verksamhet kopplad till de globala målen. Att kunna spara energi utan att använda energi, motverka matsvinn utan kemikalier och minska nedisningen utan kostsamma jour och arbetstider för egen personal. Det är en hållbar och långsiktig lösning.