References

McDonald's Tumba

”Personalen vittnar om att nedkylningen går mycket snabbare nu. Det är inte heller så mycket frost på kylelementen i kylrummen längre då luften inte kondenserar. Miljön känns tryggare att arbeta i och borttagning av is är inte längre en del av personalens rutiner.”

25

50

50

50

CoolSaver gjorde en Installation på Kuljeet Singh i McDonald’s Tumba i december 2017. Kljeets problem innan installationen var isbildning i frysrummet vilket resulterade i ett stort problem för personalen som fick skrapa bort överflödig is och snöbildning varje vecka. Den allmänna miljön i frysen var också stressig och förpackningarna blev blöta och leriga. Detta kostade dem mycket tid och pengar samt höga energikostnader eftersom kylaggregaten fick arbeta i hög hastighet. Efter att CoolSavers produkter installerats försvann alla problem med isbildning i taket, vilket resulterade i avsevärt minskade personaltimmar, driftsproblem, blöta förpackningar och en avsevärd energibesparing.

Genom att erbjuda McDonalds en hållbar och grön arbetsmiljö har CoolSaver fått äran att göra installationer på över hälften av alla McDonalds i Sverige.

 

Ica Supermarket Alvikstorg

Enorm isproblematik i chark- kyldiskarna. Behövdes tömmas på varor och is varannan vecka. Sedan installation av CoolSaver är isen helt borta.

Ica Supermarket Alvikstorg hade stora problem med isbildning i sina chark- kyldiskar. Isen blockerade luftflödet så pass illa att man blev tvungen att kontinuerligt tömma diskarna och avfrosta dessa cirka varannan vecka.

Efter installationen av CoolSaver så har isproblematiken försvunnit helt och Handlaren Joselin är mycket nöjd med resultatet. Så passa nöjd att hon även installerade CoolSaver i sitt frysrum.

McDonald's Norge

"Innan CoolSaver hade vi problem med stor uppbyggnad av is, speciellt på rör och golv. Efter CoolSaver behöver vi inte ta in extra personal för att avlägsna isen.

Polfärsk Västerås

"Klimatet i frysen har blivit torrare, vilket gör att vi inte har snö utfällning i frysen längre. Alltså en renare miljö som är kall- inte kall och snöig."

”Vi fick tidigare lägga en betydande del tid på att knacka is och göra rent runt aggregaten. Idag så använder vi betydligt mycket mindre tid på dessa ingrepp, i stort sätt ingen. Vi behöver inte heller längre avfrosta lika ofta. Varje avfrostning är en energibov.” – Anders, VD Polfärsk Västerås

Coop Sverige

”Arbetet underlättades med CoolSaver tack vare att vi blev av med isproblemet i frysen och inte behövde lägga tid på att skrapa bort is. Vi kan nu istället lägga denna tid där den behövs, ute i butiken. ”

25

50

50

50

Jimmy Lidström, regionchef var en av flera som var med i installationen för Coop Norrbotten. Frysrummen hade stora isproblem som påverkade både frysarnas effekt, energieffektivitet och arbetsmiljön. Efter CoolSavers installation försvann all isbildning, frysarna blev effektivare, arbetsmiljön förbättrades och butiken fick energibesparingar på sin kyla. Tidigare var det också nödvändigt att kontinuerligt skrapa is i dessa utrymmen, ett mycket tidskrävande arbete. Den här gången kunde de nu istället lägga ut i butik med sina kunder.

CoolSaver har idag installationer i de flesta Coop-butiker runt om i Sverige. Vi är med och bidrar till deras gröna image och interna mål om att vara Sveriges grönaste livsmedelskedja.

 

GG- Handel i Skara

"Innan vi installerade CoolSaver blev det sopborste, skyffel & barkspade för att få bort all snö och is. Tack vare Panelerna så slipper vi allt det arbetet idag."- Fredrik, Frysansvarig GG Handel

Stay Cool Kylservice

"Sedan vi började installera CoolSaver hos våra kunder har vi kunnat minska behovet av räddningstjänst och fått ett bättre klimat i kyl- och frysanläggningarna."

25

50

50

50

Per Johansson driver kylföretaget Stay Cool uppe i Härnösand och har under flera år rekommenderat och använt CoolSavers-produkter hos sina kunder. En stor del av Pers jobb har tidigare varit att åka ut på utryckningar på grund av ett fryshaveri i samband med isbildning. Det gjorde hans vardag svårplanerad och kunderna irriterade sig på de driftstörningar som uppstod. CoolSavers lösning motverkar isbildning genom att sänka luftfuktigheten i kundernas kylar och frysar, vilket gjorde att dessa akutjobb kunde motverkas.

CoolSaver har ett nära samarbete med olika kylföretag för att underlätta deras arbete, men framför allt för att hjälpa kundens kund. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar & miljövänlig affärskedja.

 

Blomsterringen Skanstull

CoolSaver ökar hållbarheten på snittblommor genom att reducera mognadsämnet Etylengas. Minskad kondensbildning förhindrar även mögelbildning.

Sjöfartsverkets Isbrytare, Luleå

"Isbrytare på långa expeditioner till Norra Poolen. 2-3 gånger längre livslängd för grönsakerna"

10-30

25-50

25-50

30-50

Isbrytarna FREJ, och de andra isbrytarna i Luleå är borta under långa perioder till bland annat Nordpoolen på expeditioner. Under dessa långa resor är besättningen ombord beroende av att behålla sina grönsaker & frukter färska så länge som möjligt. CoolSavers-produkter som tar bort etylengasen som genereras från grönsakerna & frukter har gjort att besättningen har 2-3 gånger längre hållbarhet på sina varor. Detta är en nödvändighet när de är ute på sina långa och utmanande expeditioner.

Besättningen vittnar också om att kylningen går mycket snabbare nu i kylrummen. Det är inte heller så mycket frost på kylelementen i kylrummen längre då luften inte kondenserar vilket gör att man kan minska antalet avfrosningar och spara energi.

 

Andra kunder