Vi optimerar luftkvaliteten och hjälper din bransch att sänka energikostnaderna, minska avfallet och hjälpa till med drift och underhåll av kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. Vi sparar energi utan att använda energi.

Vad vi erbjuder

10—30%
Energi sparande

Vi säkerställer energibesparingar på el till frysar, kylar och luftkonditionering

25—50%
Minskade personal- och driftskostnader

Vi tar bort is- och vattenproblemen i frysar & kylar vilket ger lägre kostnader för personal och drift

25—50%
Sänkta kostnader för kyltekniker

Vi kan halvera antalet kylteknik timmar

30—50%
Mindre svinn

Vi fördubblar hållbarheten för frukt, grönsaker och blommor

Fördelar med att använda CoolSaver

 • Bättre arbetsmiljö
 • Fräschare luft

 • Tar bort lukt

 • Minskar kondens

 • Minskar vatten- och isbildning

 • Eliminerar eller minskar tillväxten av virus, bakterier & mögel

 • Tar upp många hälso- och säkerhetsfrågor 

 • Minskar isrelaterade arbetsolyckor

 • Effektiviserar kylutrustning

 • Minskar avfrostningstider

 • Minskar CO2-produktionen

 • Ökar livslängden på utrustningen

 • Minskar frekvensen av underhåll och service

 • Bidrar till ett mer grönt & hållbart varumärke 

Beräkna dina besparingar

Din kostnad: :-

Dina besparingar: :-